Opis projektu

            Niewydolność serca, określana jako końcowy, wspólny etap wielu chorób sercowo-naczyniowych, jest w ostatnich latach identyfikowana jako jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych, przybierająca z roku na rok rozmiary epidemii.

 

            Sukcesem wieloletnich badań naukowych jest wprowadzenie do leczenia niewydolności serca zaawansowanych technologii związanych z konstruowaniem mechanicznych protez serca, stanowiących jedną ze skuteczniejszych metod przeciwdziałania krytycznej niewydolności serca, w tym wspomagania leczenia serca lub zastępowania nieuleczalnie chorego i niewydolnego narządu. Aktualnie rozwój protez serca dokonywany jest w dwóch głównych kierunkach: pomp pulsacyjnych oraz pomp o przepływie ciągłym. Na świecie znanych jest kilkanaście konstrukcji protez serca, spośród których pięć to pulsacyjne pompy pozaustrojowe obecnie stosowane klinicznie, w tym polski system wspomagania serca POLCAS.

 

            Celem projektu ElastoKard jest opracowanie innowacyjnych biomateriałów polimerowych o potencjalnym zastosowaniu w konstrukcji systemów wspomagania serca. Wcześniejsze prace wnioskodawcy, m.in. w ramach projektu "Polskie Sztuczne Serce" wykazały, że segmentowe poliestry,  można modyfikować w taki sposób, aby otrzymać materiały o specyficznych właściwościach, tj. doskonałej odporności zmęczeniowej. Uzyskane wyniki stały się podstawą do sformułowania niniejszego projektu zakładającego opracowanie platformy technologicznej nowych biomateriałów ,  oraz zbadanie ich czystości chemicznej i biozgodności pod kątem wykorzystania w pozaustrojowych systemach wspomagania pracy serca.