Działalność naukowo-badawcza FRK

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi została ustanowiona w 1991r. w celu wprowadzania do praktyki klinicznej najnowszych metod i technik ratowania ludzkiego życia, w sytuacji gdy zagrożone jest serce; wspierania kardiochirurgii i dziedzin pokrewnych oraz działalności w zakresie ochrony i promocji zdrowia, rehabilitacji i profilaktyki zdrowotnej.

Działalność naukowo-badawcza realizowana przez Fundację ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje m.in. zagadnienia z zakresu inżynierii biomedycznej, konstrukcji protez serca, robotyki medycznej i inżynierii tkankowej. Prowadzona jest we własnym Instytucie Protez Serca złożonym z Pracowni Sztucznego Serca, Pracowni Biologicznej Zastawki Serca, Pracowni Biocybernetyki i Pracowni Bioinżynierii oraz Zakładu Prototypów.

 

Program „Polskie Sztuczne Serce” – koncentruje się na opracowywaniu i wdrożeniu klinicznym rodziny polskich protez serca, coraz bardziej zaawansowanych technologicznie i konstrukcyjnie oraz zróżnicowanych pod kątem czasu stosowania i stopnia implantacji do ciała pacjenta oraz rozwoju metod wspomagania układu krążenia.

 

Program „Roboty i Innowacyjne Narzędzia Chirurgii” – koncentruje się na opracowaniu i wdrożeniu klinicznym innowacyjnych narzędzi tj. mechatronicznych urządzeń „przedłużających” ręce chirurga, metod modelowania i symulacji operacji chirurgicznych dla zoptymalizowania ich przebiegu oraz zaplecza dydaktycznego.

 

Program „Inżynieria Tkankowa i Biologiczne Protezy Zastawek Serca” – koncentruje się na opracowaniu konstrukcji i technologii wytwarzania biologicznych protez zastawek serca i innych biomateriałów wytwarzanych metodami inżynierii tkankowej i hodowli komórkowej.

Dzięki zrealizowanym badaniom i pracom o charakterze naukowym jak i wdrożeniowym Fundacja wpisała oryginalny polski dorobek na listę światowych osiągnięć, w tym min.:

  • Oryginalną biologiczną protezę zastawki serca z tkanki ludzkiej,
  • Polski System Mechanicznego Wspomagania Serca POLCAS, który znalazł już zastosowanie w ponad 250 przypadkach klinicznych, bądź to jako pomost do transplantacji nieodwracalnie uszkodzonego serca, bądź też jako wspomaganie prowadzące do jego regeneracji,
  • Prototyp robota kardiochirurgicznego RobIn Heart - wielozadaniowego, zdalnie sterowanego robota do wykonywania i wspomagania operacji na sercu, a także zabiegów w innych dziedzinach chirurgii.

Kadra naukowo-badawcza i techniczna Fundacji ma do swojej dyspozycji nowocześnie wyposażone, spełniające standardy wymagane w procesach badawczych.

Pracownie Instytutu dysponują odpowiednim wyposażeniem laboratoryjnym oraz informatycznym, w szczególności obejmującym:

  • unikatowe urządzenia laboratoryjne będące rozwiązaniami nowatorskimi, m.in.: system testowania protez zastawek serca i protez serca, stanowiska do badań i testowania systemu wspomagania serca tzw. „sztuczny pacjent”;
  • nowoczesną aparaturą diagnostyczną i badawczą m.in.: cytometr przepływowy, mikroskopy, sterylizatory, maszyna wytrzymałościowa, system kontrolno-pomiarowy czasu rzeczywistego, agregometr, endoskopowy tor wizyjny, laser, wielokanałowy przepływomierz ultradźwiękowy;
  • programy komputerowe badawcze i projektowe (Fluent, Gambit, Fidap, Ansys, LabView, SolidEdge, MatLab i in.);
  • sieć komputerową z dostępem do internetu za pomocą łączy światłowodowych.